Pazar, Nisan 02, 2006

Motosiklet Kullanıcıları Cezalandırılıyor!

Dün motosiklet fuarındaydım. Fuarla ilgili izlenimlerimi anlatmadan önce EMOK'un (Enduro Motosiklet Klubü) fuarda dağıttı bir duyuruyu aynen aktarmak istiyorum:

"Bu Ceza Neden - Dün%8, Bugün %22 - %37

Motosiklet kullanıcıları düşük yakıt harcayan, trafik sorununa olumlu katkı sağlayan bu ekonomik aracı tercih edenler yine cezalandırıldı.

30.06.2006 Perşembe günü gelir vergisi kanunu değişikliği sırasında son anda verilen bir önerge ile motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) için %8 olarak uygulanan ÖTV ORANI ARTTIRILDI. Motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olanlara %22 oranında, motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçenlere ise %37 oranında ÖTV uygulanacak.

Buna göre küçük hacimli motorlarda %12,96, büyük hacimli motorlarda ise %26,85 fiyat artışı olacaktır.

Gerekçesi ise şu; yapılan düzenlemenin 'ödemeler dengesi' bakımından olumlu sonuç doğurmasıdır.

Trafik kanunlarında geçiş önceliği sıralamasında yok sayılan, sürat sınırlamalarına göre kamyonların arkasında seyir etmeye zorlanan, köprü ve otoyollarda otomobillerle aynı ücreti ödemeye mahkum edilen MOTOSİKLET KULLANICILARI yine cezalandırıldı.

Motosikletleri yok sayarak karayollarında yaptığınız ilkel onarımlarla, yerlere gelişigüzel serdiğiniz mıcırlarla, bizleri yeterince ve özellikle tüketemediniz. VAZGEÇİN!

Var olmaya ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz!.."

EMOK, ayrıca bu duyurunun yanında, henüz onaylanmak üzere T.C. Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmemiş olan bu yasanın, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmesini talep eden ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hitaben yazılmış bir de dilekçe örneği dağıtıyor.

Ee bizlere de bu dilekçeyi imzalayıp fakslamak düşüyor.

Merak edenler için dilekçe metnini de burada aktaruyorum:

"Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamına, Ankara

Sayın Cumhurbaşkanım, 5479 Sayılı Kanunun 10. maddesi ile motosikletlerdeki ÖTV oranı arttırılmış ve %22-37'ye çıkarılmıştır. Hem motosikleti ulaşım aracı olarak kullanan bizleri, hem de motosiklet ile taşımacılık yapan kişileri mağdur edecek olan bu yasa, motosiklet fiyatlarının da %12.96 ve %26,85 oranında artmasına neden olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde motosiklet kullanımı, düşük yakıt tüketmesi ve trafik sorununa olumlu katkı sağlaması nedeniyle teşvik görürken ülkemizde dolaylı vergilerle fiyatının arttırılması bir çelişki yaratmaktadır.

Mağduriyetimizin giderilmesi için Yüce Makamınız'ın yasayı veto edeceği ve tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri göndereceği inancını taşımaktayım. Saygılarımla arz ederim.
İsim, İmza"

Evet Cuma günkü "Sevimsiz kamera şakaları" başlıklı yazımın bir devamı niteliğinde olan bu konuda söylenecek başka bir şey yok. Durum tüm açıklığı ile ortada zaten.

Hiç yorum yok: